Miért nem terjed a távmunka?

A hátrányos helyzetű térségekben és a fejlettebb városoktól távol lakók, a mozgásukban korlátozott személyek vagy a GYES-en lévő kismamák számtalan lehetőséget megragadnának, hogy legális jövedelemhez jussanak. A távmunka bevezetéséből a cégek is jelentős mértékben profitálhatnak, gondoljunk például csak a kisebb irodahálózat üzemeltetésével lefaragható költségekre. Milyen tényezők gátolják a távmunka terjedését és vajon létezik-e korszerű, hatékony és biztonságos megoldás erre?

(Az Elastoffice Magyarország Kft. kommunikációs menedzserének, Somfalvi Balázsnak az írása.)

A recesszió egyik pozitív hozadékának is tekinthetjük a távmunka terjedését. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) tavaly tavasszal publikált kutatási adatai szerint a válság hatására nőtt a nem szokványos foglalkoztatási formák – részmunkaidő, határozott idejű szerződés, távmunka – szerepe Magyarországon. Nyilván értetlenül állunk azon tény előtt, amely szerint a megannyi előnyt magában hordozó távmunka alkalmazása hazánkban jelenleg mégis gyerekcipőben jár. Gondoljunk csak bele, hogy akár a munkavállalók 80-90 százaléka is dolgozhatna távmunkában, ami csökkentené a mobilitási problémákat (vidékiek is jobban „labdába rúghatnának”), illetve mérsékelhetné a közlekedésből adódó szén-monoxid kibocsátást, a dugókat, az utazásra fordított időt, és akkor még nem beszéltünk a munkavégzés hatékonyságának növeléséről, vagy arról, hogy munkához juthatnának a mozgássérültek és a gyermekükkel otthon lévő anyukák is. Eközben a munkáltatók költséget takaríthatnának meg, például az irodaterület csökkentésével. (forrás: KSH)

A távmunka terjedésének legfőbb gátjai

A távmunka térhódításának elmaradására némileg magyarázattal szolgál, hogy a cégvezetés képtelen olyan infrastrukturális környezet kialakítására, amelyben teljes kontrollt gyakorolhat a kényes vállalati dokumentumok felett. Az is érdekes kérdés, hogy a menedzsment vajon miért gondolja, hogy a cég falain belül nagyobb biztonságban tudhatja adatait. Hiszen ha belegondolunk, jelenleg sincs a kezükben olyan eszköz, amely révén a munkafolyamatokat vagy az iratok életútját ellenőrzés alatt tarthatnák. Vajon melyik vállalatvezető látja, hogy a céges szerverén tárolt, vagy az iroda polcain, az irattartókban lefűzött dokumentumokhoz ki fér hozzá, esetleg ki vett el, törölt belőlük?

A Connected World Report nemzetközi felmérés szerint a megkérdezett informatikai szakemberek majdnem fele (45 százalék) úgy ítéli meg, hogy a vállalati házirendek és technológiák még nincsenek azon a szinten, hogy megfelelő alapot nyújtsanak a rugalmas, mobil munkavégzéshez. A kutatás tanúságai szerint a legnagyobb akadályt – nem meglepő módon – a biztonsági megfontolások jelentik. A megkérdezett informatikai szakemberek szerint a biztonság (57%), a rendelkezésre álló erőforrások (34%) és a munkatársak szakértelme (17%) jelentik a több helyről történő munkavégzés legnagyobb akadályát, míg más válaszadók elsősorban az informatikai részlegben és a vállalati szabályzatokban látják a fő problémát.

„A gyakorlatban már bizonyított technikai és módszertani háttér már jó ideje rendelkezésre áll. A probléma talán abban gyökerezik, hogy a cégvezetőknek alapvetően kissé zárkózott a hozzáállása az új technológiák megismerésével és alkalmazásával kapcsolatban. Nem meglepő, hogy a válság sújtotta gazdasági közegben az újdonságok befogadását fenntartásokkal kezelő menedzsmentet a költségek is jelentősen befolyásolják üzleti döntéseik meghozatalában. Már pedig a cloud computing környezetben kínált szolgáltatások igazán megfizethető és kézenfekvő megoldásokat kínálnak a hatékony és biztonságos munkavégzéshez. Elsődlegesen tehát a technológiák iránti bizalmi légkör megteremtésén fáradozunk, így komoly hangsúlyt kívánunk fektetni a vállalkozók és vállalatvezetők tájékoztatására” – számolt be a kihívásokról Taivainen Krisztián az Elastoffice Magyarország kft ügyvezető igazgatója.

Észérvek és a gyakorlati tapasztalatok

A BellResearch 10+ fős hazai cégek üzleti döntéshozóinak megkérdezésével készített felmérése is a távmunka hazai helyzetét hivatott feltérképezni. A vezetők legfőbb elvárása a munkavégzés hatékonyságának és minőségének növelése, a költségek csökkentése és az ingázás megszüntetése. A kutatásának eredményei szerint a legtöbb hazai cég azért idegenkedik a távmunkától, mert úgy gondolja, hogy tevékenységük jellege, az eszközök és információk rendelkezésre állása ezt nem teszi lehetővé, vagy egyszerűen magát a vállalati kultúrát nem tartja alkalmasnak a bevezetésre. Érdekes megfigyelni azonban azt is, hogy azok a vállalatok, akik már alkalmazzák a távmunka valamilyen formáját igen pozitív tapasztalatokról számolnak be. A tényleges eredmények impozánsak, a kezdeti várakozások többsége részben vagy egészben sikeresen teljesül – tanúskodnak a kutatás eredményei. A legmagasabb arányban az ingázásból eredő veszteség minimalizálása vált valóra. A jövő perspektívái szempontjából kiemelkedő, hogy átlagosan háromból két cégnél egyértelműen a munkavégzés hatékonyságának és minőségének javulásáról számoltak be. Ha ehhez még hozzávesszük, hogy a költségek csökkentése is minden második esetben megvalósult, úgy komoly és stabil érveket kapunk a távmunka bevezetéséhez. (Forrás: Bell Research)

Megannyi érv támasztja alá, hogy jelenleg a felhőben kínált szolgáltatások jelentik a távmunka hátterét biztosító virtuális munkakörnyezet kialakításának igazán eredményes és megfizethető eszközeit. A cloud számos előnye sorakozik szemben az idejét múlt, hagyományos informatikai rendszerek adottságaival. A költségek csökkentése, a biztonság, a kontroll, de még a hatékonyságnövelés is egyértelműen a felhő alapú megoldások révén valósulhat meg, amelyek kiváltják a fizikai korlátozásokból adódó felhasználói kényelmetlenségeket. A méregdrága licensz díjak, a magas beruházási és fenntartási költségek helyett pusztán a havonta igénybe vett szolgáltatás után kell fizetnünk. A legmagasabb szintű biztonsági védelemmel ellátott és felügyelt rendszerekben a cégvezetés teljes kontroll alatt tudhatja érzékeny vállalati dokumentumait.

„A modern technológia környezet teljes mértékben képes kiszolgálni a vállalatvezetők biztonság iránti igényét és lehetővé teszi számukra, hogy távolról irányítsák vagy értékeljék alkalmazottaik munkáját. A kifinomult audit-, monitoring és információs rendszerek garantálják, hogy a cég menedzsmentje percre pontos információkat kapjon valamennyi munkafolyamatról és dokumentumokkal kapcsolatos legapróbb változásokról. A cégvezetés kizárólag csak annyit láttat vállalati dokumentumaiból, amennyit feltétlenül szükségesnek érez, a többi információ láthatatlan az illetéktelen felhasználók számára. A valós idejű kontroll gyakorlásában 24 órás online hozzáférés, többszintű jogosultságkezelés és intelligens eseménynaplózás is segíti őket” – emeli ki Taivainen Krisztián.

„Éljünk a joggal!”

Az talán nem is kérdés, hogy az infrastrukturális feltételek megléte mellett mindkét fél részéről szükséges, hogy elkötelezze magát e rugalmas munkavégzési forma mellett. De vajon milyen rugalmasan kezelik a jogszabályok a távmunka alkalmazását. Nagy Péter ügyvéd szerint például a hazai jogszabályi környezet nem ösztönzi, de nem is különösen akadályozza a távmunka terjedését. A Munka Törvénykönyve alapos útmutatással szolgál a távmunka jogi szabályozásával kapcsolatban. A távmunka végzésről csak írásban lehet megállapodni, ettől érvényesen eltérni nem lehet. Ha a munkáltató szóban engedélyt ad a munkavállalónak arra, hogy a munkáját – a munkaszerződés módosítása nélkül – otthonában lássa el, az nem minősül távmunkának. A feleknek meg kell állapodniuk számos olyan pontban, amely távmunka hiányában nem merülne fel. Ezek közé tartozik a kapcsolattartás a munkáltatóval, valamint a költségek elszámolása, azok viselése. Fontos lehet továbbá a jogviszony során, hogy a munkavégzéskor keletkezett adatok védelméről a munkáltatónak kell gondoskodnia. Ki kell emelni még, hogy a munkavégzéshez és a kapcsolattartáshoz nélkülözhetetlen eszközöket a munkáltatónak kell biztosítania. Ezeket tekinthetjük többletjogoknak is, de sokkal inkább fakadnak a távmunka jellegéből. (forrás: Computerworld)

A törvény külön említést tesz a kismamák foglalkoztatásának lehetőségeiről és feltételeiről. Terhességi gyermekágyi segély, illetve gyermekgondozási díj folyósításának tartama alatt nem szabad dolgozni, viszont a gyermekgondozási segély mellett lehetővé teszi a jogszabály a keresőtevékenység folytatását. A családtámogatási törvény szerint a gyes-ben részesülő szülő kereső tevékenységet a gyermek egyéves koráig nem folytathat. Ezt követően heti harminchat órát meg nem haladó időtartamban dolgozhat a szülő, vagy időkorlátozás nélkül, amennyiben a munkavégzés az otthonában történik. Otthoni munkavégzésnek minősül például a távmunka, a megbízás vagy a vállalkozási tevékenység. Tartartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetében annyi különbség van, hogy egyéves kor után időkorlátozás nélkül dolgozhat az érintett szülő. Ez a könnyítés azért is indokolt, hiszen ebben az esetben a gyes a gyermek 10 éves koráig is járhat.  (forrás: adozona.hu)

Felismerés és befogadás hozhat valódi áttörést

A távmunkához szükséges eszközök és technológia (számítógép, internetkapcsolat, irodai programok) rengeteg olyan háztartás számára adott, ahol jelentős kiaknázatlan erőforrás és igazán értékes szaktudás vár alkalmazásra. A munkáltatókat a társadalmi felelősségvállaláson kívül, a költségmegfontolások is motiválhatják abban, hogy a korlátozottabb lehetőségekkel bírók számára esélyt teremtsenek a munkavégzésre. A környezet és gazdaság szempontjából is fenntarthatóbb fejlődést eredményez, ha az irodabérlés, az üzemeltetés és utazási költségek megteremtése helyett a legalapvetőbb eszközök és feltételek biztosításával segítséget nyújtunk azok számára, akik hasznos munkát szeretnének végezni otthonról.

„Sikerről akkor beszélhetünk, ha vállalatvezetésben tudatosulnak a jelenlegi ügyvitel és üzletmenet hiányosságai, valamint a távolról felügyelt foglalkoztatásban rejlő kézzel fogható előnyök. Optimális esetben ezt követi az a felismerés, hogy a fenti problémákra és kihívásokra a felhő adja meg a keresett válaszokat és a gyógyírt. Az igazán fontos lépést azonban egy merőben új filozófia megértése és befogadása jelenti.” – összegzi Taivainen Krisztián.

5 thoughts on “Miért nem terjed a távmunka?

 • 2012. május 17. csütörtök at 08:42
  Permalink

  Amíg az egyszeri munkaadó attól retteg, hogy nehogy távol legyél, mert akkor biztos nem dolgozol és lógsz az ő pénzén, addig nem lesz áttörés…

  Reply
 • 2012. május 17. csütörtök at 12:44
  Permalink

  remélem, tényleg sok cégvezető fogja elolvasni ezt a ki írást. És átgondolja még egyszer.

  Reply
 • 2013. november 28. csütörtök at 21:41
  Permalink

  Engem is baromira meggyőzött a cikk :-DDD

  Csont nélkül elhiszem, hogy rengeteg olyan tevékenység van, ahol a távmunka még előnyösebb is, mint a hagyományos munkába járás.

  Kár, hogy én magam egy ilyet tevékenységet sem tudnék megnevezni.

  Ezzel szemben biztos vagyok benne, hogy minden olyan tevékenység esetén, ahol bármiféle innovációra, kreatív együttgondolkodásra, vagy akár csak hatékony csapatépítésre van szükség, a távmunka garantálja a biztos kudarcot.

  Én még nem láttam olyan jól működő céget, ami ne arra épült volna, hogy a cég munkatársai sokat és szívesen vannak egymás személyes társaságában.

  A távmunka kizárólag csak olyan extrém egyszemélyes feladatoknál működőképes, mint az írói, költői, fordítói, titkosügynöki (:-D) stb. munka, ahol elég a feladatot kiadni és a munka eredményét begyűjteni, de munka közben semmi kommunikációra nincs szükség.

  De ezeknél is csak azért, mert nem napi nyolc órában, hanem látástól mikulásig szokták végezni őket.

  Ezek viszont mind független szerződéses munkakörök, tehát szó sincs arról, hogy a munkavégzők otthon bizalmas vállalati dokumentumokhoz férhetnének hozzá.

  Épp ellenkezőleg. Pont az a munkájuk fő jellemzője, hogy nem a munkaadó cég belső ügyeivel foglalkoznak.

  Ami pedig a kismamák első év utáni munkavégzését illeti, arra a bölcsöde és a munkábajárás az egyetlen normális megoldás.

  Szóval nehogy már a technika révén ideológiát akarjunk találni arra az embertelen helyzetre, hogy a nő a gyerek hároméves koráig teljesen lemond a saját önálló, felnőtt életéről.

  Reply

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .