BlogzineHazai pályaJeremie-dosszié

Jeremie I. dosszié 4. rész: PortfoLion

Az OTP csoport kockázati alapkezelője az egyik legsikeresebb,  az első exitet is ők könyvelhetik el.Kérdéseinkre dr. Oszkó Péter, a PortfoLion Zrt. elnök-vezérigazgatója válaszolt.

1 – Hány startupba és pontosan mikbe fektetett be az alap eddig?

A PortfoLion Zrt. az OTP csoport tagjaként 2010-ben kezdte meg befektetési tevékenységét, és első kezelt alapjával az OTP Kockázati Tőkealap I. révén 11 befektetési döntést valósított meg, egy befektetési döntés előtt álló, valamint számos részletes vizsgálati szakaszban lévő projekttel rendelkezik.

 

 

A befektetési portfóliót alkotó társaságok:

Cryo Management Kft. (biotechnológia, mesterséges megtermékenyítés),
Digital Recognition Systems Kft. (rendszámfelismerő kamerarendszerek),
Intellio Technologies Zrt. (intelligens kamerarendszerek),
Stringdrive Technologies Kft. (láncnélküli kerékpár),
Cellum Global Zrt. (mobilfizetési megoldások fejlesztése),
Leonar3Do International Zrt. (háromdimenziós virtuális rendszer fejlesztése),
Gravity Kft. (Internetes ajánlórendszer fejlesztése),
KPS International Zrt. (molekuláris diagnosztika),
Nanushka International Zrt. (divatipari befektetés),
3GMultimédia Kft. (streaming zeneszolgáltatás),
Replise Kft. (közösségi médiafigyelés).

2 – Mennyi pénzt helyezet ki az alap (folyósítottak) eddig pontosan?

A PortfoLion a 11 befektetési döntést tekintve, a tőkefolyósításokkal, tagi hitelekkel és további opciós tőkeemeléssel csaknem 5 milliárd forintra kötelezte már el magát, ilyenformán látjuk a kezdeti rendelkezésre álló tőke végét. A programból adódóan a befektetési időszak 2013 végéig tart, így egyáltalán nem kizárt, hogy a sikeres exitekből befolyó bevételt újra kihelyezzük, növelve a befektetési aktivitást, de ehhez kiemelten jó lehetőségeket keresünk.

3 – Kisebbséget vagy többséget kér az alap rendszerint a befektetéséért a startupban?

A PortfoLion-nak nem célja a többségi részesedés-szerzés a portfólió társaságokban. Minimálisan 25%+1 szavazatot ír elő a befektetési politikánk, ehhez tartjuk magunkat, többségi részesedést csak kivételesen indokolt esetben kérünk. Tőkebefektetőként nem célunk a társaság operatív vezetése, ilyenformán nem törekszünk többségi részesedésre sem, de minden szakmai segítséget, kapcsolati hálót megadunk a társaságoknak.

4 – Milyen szektor a fő befektetési célpont? Mik a kedvelt ágazatok?

A PortfoLion célja a befektetetési portfolió kialakítása során, egy minél inkább diverzifikált és változatos portfolió kialakítása. Így a 11 befektetési társaság is különböző iparágakat képvisel, a biotechnológiától a divatiparig, az IT-tól a sportszergyártásig. A PortfoLion befektetési fókuszában olyan innovatív és egyediséggel rendelkező üzleti lehetőségek állnak, melyek dinamikus nemzetközi növekedésre képesek. Ilyenformán nincs kizárt iparág – természetesen a Jeremie korlátok betartásával – de előtérbe kerülnek az innovációt, egyedi tudást, know-how-t megjeleníteni képes iparágak. A diverzifikált portfólió teremti meg a kockázatok megosztását az egyes iparágak között.

5 – Miként értékelitek a startup kínálatot? Kielégítő-e a kínálat befektetésre váró projektből? Ha nem, akkor ezt miként lehetne növelni?

A hazai startup világ bizonyos keretek között korlátos. A legígéretesebb üzleti lehetőségeket valószínűleg már megszerezték azok a tőkebefektetők, akik a program első fázisában kezdték meg tevékenységüket. De a start-up piacnak is megvan a maga fejlődési potenciálja, sőt reméljük, hogy az első piaci sikerek még többeket vonzanak és aktivizálnak, így folyamatosan jelennek majd meg újabb lehetőségek. A PortfoLion ezeket szeretné megtalálni. Úgy véljük eddigi tevékenységünk minket igazolt, jó projekteket találtunk, és a kezdeti tőkénket lassan kihelyezzük. Ugyanakkor működésünk során számos még korai fázisban lévő projekttel találkoztunk, akiknek majd jó lehetőséget teremthetnek a magvető alapok is.

6 – Mire figyeljenek a startupok jobban, mielőtt jelentkeznek?

Tőkebefektetőként tulajdonostársak leszünk. Ez fontos. A bizalom, a nyíltság és a korrektség alapelvárás, hiszen egy cégnek leszünk a közös tulajdonosai akár éveken át. A csapat legyen szakmailag hozzáértő, hiszen az üzleti tevékenységet, a fejlesztéseket nekik kell megvalósítani, de egyszersmind tudják felismerni és elfogadni, hogy milyen tudással nem rendelkeznek és legyenek képesek új szakembereket, üzleti tapasztalatot is beengedni és hasznosítani a cégükben. A munkához, kimondottan egy dinamikus növekedést megvalósításához rengeteg kitartás munka, alkalmazkodó és kudarctűrő képesség szükséges.

7 – Milyen projekteket vártok igazán? Kiknek érdemes felkeresni az alapot?

Fontos lehet megemlíteni, hogy a PortfoLion jelenleg is több alapot kezel, és tervei között szerepel a folyamatos, újabb és újabb szakmai alapok indítása is. A PortfoLion célja mind hazai, mind regionális szinten meghatározó befektetővé válni, és a kezelt alapokkal a befektetési fókuszt minél inkább szélesíteni és a vállalkozói piacot a legnagyobb mértékben lefedni. Ebből kifolyólag a legváltozatosabb üzleti lehetőségeket keressük. Az első alapunk (mely a Jeremei I. program keretében jött létre) befektetési fókuszában innovatív és dinamikus növekedés előtt álló vállalkozások állnak. A nemrég felállított Fordulat Alap már kialakult üzleti folyamatokkal bíró, azonban megnehezült finanszírozási helyzetbe került vállalatoknak nyújt segítséget. Ugyanakkor tervezünk egy korai, seed fázisra koncentráló alapot is indítani (a Jeremei II. keretein belül). Továbbá ezen felül kidolgozott koncepcióink vannak további alapok felállítására is.

8 – Mit szóltok a Jeremei II hamaros érkezéséhez? Hogy fogja ez a piacot érinteni

Örömmel vettük a program folytatását, mi magunk is indultunk a pályázaton Magvető Alap kezelésére. Ennek ellenére fontos megjegyezni, hogy rövid idő alatt – néhány év leforgása alatt – nemcsak hogy megjelentek a hazai piacon az intézményes befektetők, de jelen második fázissal az alapkezelők száma több mint megduplázódik. Kérdés, hogy az egyébként valóban gyorsan élénkülő hazai innovatív kisvállalati szektor képes-e ilyen gyors bővülésre és a tőkekínálat ilyen mértékű hasznosítására, de fontos megjegyezni, hogy a Jeremie I és a Jeremie II hasonló méretű alapjai csupán egy évig, 2013-ban működhetnek párhuzamosan, 2014-től pedig éppen, hogy megcsappanhat a befektethető tőke. Annak érdekében, hogy az induló vállalkozások feléledő piaca nem sorvadjon el néhány év elmúltával, kifejezetten szükség van a Jeremie alapok második hullámára.

9 – Szükségesek-e itthon az inkubációs programok?

Az eddigi tőkebefektetési tapasztalatok azt mutatják, hogy talán ebből van itthon a legnagyobb hiány. Fejlesztési eredmények, vállalkozási ötletet szép mennyiségben találhatóak, azonban azokból életképes üzleti elképzeléseket és működő cégeket építeni külön szakma. Az inkubációs programok egy jó kezdeti lépcsőfokai lehetnek a befektetési értékláncnak, potenciális befektetési lehetőségeket nevelhetnek ki, melyeket egy korai befektetési fázisra koncentráló alap megindíthat. Pontosan ilyen lehet egy magvető alap is.

10 – Mit a Jeremie-I program legnagyobb vívmánya, sikere?

A program sikere leginkább abban ragadható meg, hogy figyelmet és lehetőséget teremtett a hazai innovatív KKV-k részére. Természetéből adódóan nem kaphat mindenki tőkebefektetést, de a Jeremei I. program keretében felállt alapok tevékenységének köszönhetően kijelenthetjük, hogy a befektetői-vállalkozói élet felpezsdült, aktív üzleti közösségek és szellemi műhelyek jöttek létre és akik tőkejuttatáshoz jutnak vagy jutottak, azoknak megvan a lehetősége akár egy egyedi sikertörténet megvalósítására is. A hazai KKV-k sokszor küzdenek finanszírozási gonddal, a tőkeszerzés egyáltalán nem könnyű, pláne a mai gazdasági helyzetben, amikor a bankokat teljes visszafogottságra intette a gazdasági válság. Ezen a beszűkült finanszírozási piacon jelenthet lehetőséget a kockázati tőke. A forrásszerzés lehetősége, a tőkejuttatásban részesült vállalatok esélye a program sikere.

11 – Mikorra várja az alap az első sikeres exit-et? Kik lehetnek a befektetők? Hány exittel lennétek elégedettek?

A PortfoLion abban a szerencsés helyzetben van, hogy megvalósította a Jeremie I. program első sikeres teljes exit-eseményét. A Cryo a biotechnológiai piac úttörő szereplője, kutatás-fejlesztéssel, speciális eszközök gyártásával és értékesítésével foglalkozik. A Társaság a teljes időszak alatt dinamikusan fejlődött, üzleti gyakorlata és szervezete egyre professzionálisabbá vált, végig teljesítette az üzleti célokat, ezzel felkeltve egy svéd nemzetközi szereplő érdeklődését. A Cryo értékesítését hatalmas sikerként könyveljük el. A Cryo teljes vételára 5 és 9 millió euró között mozog, a következő 3 évre kitűzött fejlesztési és értékesítési mérföldkövek teljesítésétől függően. A megkötött értékesítési szerződés feltételrendszere alapján, mely az 5 millió eurós vételáron túl rögzíti a fejlesztési és értékesítési eredményektől függő további kifizetések feltételrendszerét, a PortfoLion legalább háromszoros vételárat valószínűsít a befektetett tőkéjéhez viszonyítva. Ez a 21 hónapos befektetési időszakra számolva 69%-os belső megtérülést jelent az Alap számára. Azonban komoly esély mutatkozik arra, hogy a Cryo a szerződésben előre definiált, fejlesztéssel és értékesítéssel kapcsolatos feltételeket maximálisan teljesíteni tudja, mely által a maximális exit-ár is kialakulhat. Amennyiben a teljes 9 millió eurós ár kifizetésre kerül, úgy a PortfoLion befektetett tőkéjét közel megnégyszerezi és ezzel 73,85%-os belső megtérülést ér el az ügyleten.

A tranzakció jövőbeni megtérülési számításainak fontos eleme, hogy a Cryo HHP nyomástechnológia üzletága, ami a PortfoLion eredeti befektetési döntésekor mérlegelt üzleti tervének felét jelentette, nem képezte a Vitrolife tranzakció részét. Ennek az igen ígéretes biotechnológiai fejlesztési eredménynek a további piaci bevezetését egy, a PortfoLion által kijelölt társaság a jövőben folytathatja, melyre konkrét üzleti terv készítése folyamatban van. A terv megvalósítása a bemutatott megtérülési mutatókat nagymértékben még tovább növelheti.

Megosztás

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük