Már csak öt napig pályázható a cloud díj!

A EuroCloud Magyarország Egyesület a 2012-ben sikeresen lebonyolított European Cloud Award versenyt követően ismét meghirdeti a Hungarian Cloud Award 2014 díjakra vonatkozó pályázatot.

A 2014-es pályázat kiemelt témái az innováció, illetve a kiberbiztonság. (A EuroCloud Magyarország Egyesület az európai EuroCloud Europe szervezet hazai tagszervezete, 2011-ben jött létre Magyarországon. Az egyesület célja a cloud computing technológiák és üzleti modellek hazai piacon történő népszerűsítése, a cloud megoldásokkal rendelkező tagvállalatok érdekeinek képviselete. Ennek értelmében az egyesület fontos feladatának tekinti kiemelkedő cloud megoldások és szolgáltatások elismerését és díjazását a hazai piacon, valamint annak lehetővé tételét, hogy a legkiemelkedőbb szolgáltatók az európai porondon is bemutatkozhassanak.)

„>

 

 

Kategóriák

A EuroCloud Magyarország Egyesület – összhangban az európai szintű pályázati rendszerrel – a Hungarian Cloud Award 2014 pályázatot az alábbi kategóriákban hirdeti meg:

 

1. Best Cloud Player

Ez a díj azt a pályázót illeti, akinek a legnagyobb hatása volt 2013-ban a magyarországi cloud ökorendszer, illetve a magyar infokommunikációs piac egészére, tevékenysége a legnagyobb változást generálta, cloud terméke vagy szolgáltatása a fontos jellemzői és piaci fogadtatása tekintetében a legkiemelkedőbb volt. A bírálóbizottság figyelembe veszi a megoldás innovatívitása és üzleti jelentősége mellett azt is, hogy mennyire kiemelkedő az alkalmazott technológiák szempontjából, az üzemeltetés terén és a piacra vitel módját illetően. További fontos szempont az adott szolgáltatás partneri ökorendszerének összetettsége és együttműködési hatékonysága.

Együttműködő partner: Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ)

 

2. Best Cloud Start-up

Ebben a kategóriában három évnél fiatalabb vállalkozások jelentkezését várjuk, amelyek a speciális európai illetve régiós adottságokra építve, azokat továbbfejlesztve innovatív és jövőbe mutató cloud megoldással rendelkeznek. Különös hangsúlyt kap a termék/megoldás eredetisége és kreatív jellege, valamint az, hogy milyennek ígérkezik az üzleti hatása. Az elbírálásnál figyelembe vesszük a megoldás üzleti szempontból vett életképességét, illetve azt, hogy az európai befektetői modell sikeressége szempontjából mennyire példaértékű. Ennél a kategóriánál lényeges szempont, hogy a nyertes mennyire válhat sikersztorivá, követendő példává.

 

3. Best Private Sector Cloud Story

Ebben a kategóriában olyan esettanulmányokat várunk, melyek a versenyszférában működő cloud szolgáltatások alkalmazásának üzleti, gazdasági vagy egyéb előnyeit és értékeit mutatják be. A szolgáltatás kiemelkedő minősége mellett, fontos szempont az ügyfelek számára biztosított kézzelfogható és mérhető előnyök bemutatása, valamint az alkalmazott kereskedelmi és marketing módszerek újszerű és egyedi jellege. Bízunk abban, hogy egy-egy iparági szegmensből több esettanulmány pályázatra is számíthatunk, mely esetben iparági különdíjakat is ki kívánunk osztani.

Együttműködő partner: Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége (VISZ)

 

4. Best Public Sector Cloud Story

Ebben a kategóriában olyan esettanulmányokat várunk, melyek közszférában működő cloud szolgáltatások alkalmazásának üzleti, gazdasági vagy egyéb előnyeit és értékeit mutatják be. Olyan modern, hatékony, ügyfélközpontú, agilis szolgáltatásokat keresünk, amelyek az európai közszféra fejlesztési modellnek leginkább megfelelőek, és példamutatóak, irányadóak európai viszonylatban is. A szolgáltatás kiemelkedő minősége mellett fontos szempont az állampolgárok vagy intézmények számára biztosított kézzelfogható és mérhető előnyök bemutatása, a fejlesztésekre fordított európai források hatékony felhasználásának bemutatása.

Együttműködő partner: Informatika a Társadalomért Egyesület (Infotér)

 

5. Future Digital Business (Best Cloud User)

Az európai EuroCloud Award pályázati lehetőségekkel összhangban külön pályázati kategóriát írunk ki cloud szolgáltatások felhasználói számára. Olyan felhasználók pályázatát várjuk, akik sikeresen bevezettek és már legalább 6 hónapja szerződéses keretek között használnak egy hazai szolgáltató által biztosított cloud szolgáltatást és ez jelentős, a költséghatékonyságban vagy versenyképességben kimutatható előnyöket biztosított a vállalatuk számára. Bízunk abban, hogy egy-egy iparági szegmensből több felhasználói pályázatra is számíthatunk, mely esetben iparági cloud felhasználói különdíjakat is ki kívánunk osztani.

 

6. Kiemelt díj: Best Cloud Security Concept

Ebben a kategóriában olyan koncepciókat, illetve termékeket díjazunk, amelyek európai viszonylatban is kiemelkedő biztonságot nyújtanak a felhasználók számára cloud környezetben.

Együttműködő partner: Miniszterelnökség

 

7. Kiemelt díj: Best Cloud Competence Center

Olyan állami, egyetemi, vállalati és egyéb K+F központok, illetve csapatok jelentkezését várjuk, amelyek cloud fejlesztésekkel foglalkoznak. A pályázatban a jelentkezőktől azt kérjük, hogy az eddigi tevékenységüket, valamint a megvalósult és fejlesztési fázisban lévő projektjeiket mutassák be.

Együttműködő partner: Európai Bizottság, DG Connect

 

Pályázati feltételek és információk

 

Kik pályázhatnak?

Pályázatot nyújthat be az első négy kategóriában bármely vállalat, amely Magyarországon folytat üzleti tevékenységet és cloud szolgáltatások nyújtásával és értékesítésével foglalkozik, illetve a Future Digital Business (Best Cloud User) kategóriában bármely Magyarországon bejegyzett vállalat, amely saját célra bevezetett és aktívan használ cloud szolgáltatást.

A Best Cloud Start-up kategóriában csak a 2011-ben vagy azt követően alapított cégek indulhatnak.

Egy cég akár több kategóriában is benyújthat pályázatot. A EuroCloud Magyarország Egyesület tagvállalatai díjmentesen pályázhatnak. Érvényes tagsággal nem rendelkező vállalatok esetén a nevezési díj kategóriánként 1500 EUR. A Future Digital Business (Best Cloud User) kategóriában, valamint a Best Cloud Competence Center kiemelt díj esetén a nevezés díjtalan.

 

Hogyan történik a pályázatok bírálata?

A pályázatok a EuroCloud Magyarország Egyesület által felkért 5 tagú – neves szakértőkből, üzletemberekből és véleményformálókból álló – bíráló-bizottság elé kerülnek, akik értékelik a pályázatokat és döntenek a 2014 EuroCloud Award díjak odaítéléséről. A bírálóbizottság tagjait a pályázati időszakban kérjük fel.

A EuroCloud Magyarország Egyesület fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy kategóriában háromnál kevesebb pályázat érkezik, úgy az adott kategóriában nem oszt ki díjat.

 

Mit kapnak a díjazottak?

· A díjazottak Hungarian Cloud Award 2014 elnyerését igazoló díszoklevelet, illetve plakettet kapnak. A Hungarian Cloud Award 2014 díjak átadására 2014. április 29-én 16 órai kezdettel, a Demola Budapestben (http://www.demola.hu) megrendezendő Hungarian Cloud Award 2014 díjátadón, a hazai cloud iparág és a sajtó képviselőinek jelenlétében kerül sor. A díjazott pályázók nevét a EuroCloud Magyarország Egyesület a különböző kommunikációs csatornákon teszi közzé.

· A Hungarian Cloud Award díjazottak meghívást kapnak és pályázhatnak a European Cloud Award díj elnyeréséért. A hazai nyerteseknek a EuroCloud Magyarország Egyesület kifizeti a European Cloud Award díjra történő pályázat nevezési díját.

 

Hogyan lehet pályázni?

A pályázatokat emailben lehet benyújtani 2014. március 1-től. A jelentkezési adatlap kitöltése mellett a pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

· a vállalat és a cloud szolgáltatás rövid bemutatása (legfeljebb 1 A4 oldal).

· egy, a pályázó által megfogalmazott vélemény arra vonatkozóan, hogy a pályázó megítélése szerint mi a bemutatott cloud szolgáltatás leginkább megkülönböztető, kiemelkedő tulajdonsága, ami alapján a EuroCloud díj elnyerésére érdemes (legfeljebb 1 A4 oldal).

· pályázati prezentáció (legfeljebb 10 A4 oldal terjedelemben). A pályázók tetszésük szerinti formában készíthetik el ezt a prezentációt, de fontos, hogy tartalmazza mindazon információkat és érveket, amelyek alapján a bírálóbizottság értékelni és összehasonlítani tudja a pályázatot az adott kategóriában induló más pályázatokkal.

· a pályázati díj befizetését igazoló banki bizonylat másolata (azon pályázók esetében, amelyek jelenleg nem tagjai a EuroCloudnak és nem is terveznek belépni)

· az éves EuroCloud Magyarország egyesületi tagsági díj befizetéséről szóló banki bizonylat másolata (EuroCloud tagvállalatok, illetve az egyesületbe belépni kívánó pályázók esetén)

· egyesületi belépési nyilatkozat (az egyesületbe belépni kívánó pályázók esetén)

 

Pályázati határidő: 2014. április 15. éjfél.

A pályázati anyagot angol nyelven kell elkészíteni annak érdekében, hogy nyertes pályázat esetén felhasználható legyen az European Cloud Award pályázatok benyújtásánál is.

A pályázati anyag összeállításával kapcsolatban Mozsik Tibor kommunikációs vezető (tibor.mozsik@eurocloud.hu, 06 20 9329-279) tud további információval szolgálni. A pályázatokat szintén erre az email címre küldjék el: tibor.mozsik@eurocloud.hu

A EuroCloud Magyarország Egyesület és a bírálóbizottság a benyújtott pályázatokat bizalmasan kezeli.

 

Kik nyerték el eddig a EuroCloud Award díjat?

A 2012-es EuroCloud Award Díjra Magyarországon sok értékes pályázat érkezett.

Magyarországi Award 2012 díjazottak

Első díjak:
Best Cloud Service: MobileEngine Kft.

Best Business Case – Commercial Sector: Telenor Magyarország Zrt. (Origami Group esettanulmány)

Best Start-up: Elastoffice Magyarország Kft.

Cloud felhasználói kategória: Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesület

 

Különdíjak:

Best Transformed Service to Cloud: NEXON Kft. (Tesco esettanulmány)

Strongest International Impact: Central Europe On-Demand Zrt. (most Neostratus Zrt.)

 

Az első verseny bírálóbizottságának tagjai voltak:

 

Koszorús László, a Parlament Gazdasági és Informatikai Bizottságának alelnöke, a bírálóbizottság elnöke

Klotz Tamás, a Magyar Posta Informatikai Igazgatója

Zábolyi Péter, az European Enterpreneurship Foundation alapítója

Stefán Péter, a Nemzeti Infokommunikációs Infrastruktúra Fejlesztő Intézet projektkoordinációs igazgató

Mathieu Poujol, a Pierre Audoin Consultants vezető stratégiai tanácsadója

 

Az első díjazottak részt vehettek az európai szintű EuroCloud Award versenyen is. Nagy büszkeségünkre összeurópai szinten 2012-ben a Cloud felhasználó kategória győztese a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesület lett.

 

Bízunk abban, hogy a most meghirdetett pályázati kör végén is lesznek olyan hazai nyertesek, akik az európai szintű versenyen is kiemelkedő eredményt fognak tudni elérni.

További információk:

http://eurocloud.hu/hungarian-cloud-award-2014/hungarian-cloud-award-gyik/

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .