Hazai pálya

Jeremie 5 – pályázat egy új tőkealapra

Hétfőig (okt. 27-ig) lehet pályázni egy darab Jeremie 5-ös tőkealapra, amely várhatóan 2,7 milliárdos lesz. Ehhez minimum 250 millió Ft-ra van szükség. Az okt. 16-án megjelent kiírás pályázatainak megírására 6,5 munkanap áll rendelkezésre.

MIÉRT CSAK „EGY” TŐKEALAP? 

A kiírásban érdekesség, hogy miért éppen most és miért csak egy tőkealapra született kiírás? És miért csak 2,7 milliárdos keretösszegre?

Amit tippelünk (és ez tényleg csak találgatás): korábban írtunk arról, hogy egy tőkealap engedélyét visszavonták. És talán az ebben „visszakerülő” EU-forrás kerül most ismét meghirdetésre? – A helyes válaszhoz tudnunk kellene, hogy tényleg bevonták-e egy alapnak az engedélyét, plusz azt is, hogy ezzel mekkora összeg került vissza az MV Zrt-hez. De sajnos a 2 hónapja az MV Zrt-nek feltett kérdésünkre – a vezetők igérete ellenére – azóta sem érkezett válasz.

A TÖBBI RÉSZLET

A többi szakmailag (vagy start-up szempontból fontos) részlet:

– Növekedési alapról van szó, tehát egy befektetés 2,5 millió értékű lehet (ez kevésbé start-up nagyságrend)

– A kihelyezést 2015. december 31-ig kell megtenni, tehát ugyanaddig, amíg a többi (Jeremie I-II-III-IV) tőkealapnak. Azaz ha jövő év elején elindulhat az új tőkealap, akkor szűk 8-10 hónapja van,

– ugyanezt a 2,5 millió euro / projekt tőkét nem teheti be még egyszer, mint a Jeremie III-IV. esetében (azaz ebben szigorúbb), viszont tulajdosi kölcsönként adhat még egyszer ugyanennyi összeget.

– Tehát 2 x 2,5 millió euro / projekttel kalkulálva kb. 1,8 projektet valósíthat meg az új tőkealap. Ebből látszik, hogy nagy piaci mozgást nem fog eredményezni és vélhetően elég szűk piaci szegmenst mozdít meg a tőkealap.

NEM FEKTETHET BE „MAGÁBA” 

További érdekesség, hogy a tőkealap részére a kihelyezéskor tiltott a saját maga tulajdonába történő befektetés. Ez azért érdekes, mert a többi Jeremie kiírásban is benne volt, de a gyakorlatban az látszik, hogy számos esetben ezzel ellentétes befektetések jönnek létre. Tehát javaslom jegyezzük meg ezt a bekezdést:

 

C2. A Támogatásból kizárt vállalkozások és felhasználások

(viii) amelyben, illetve amely Ellenőrző, illetve Ellenőrzött vállalkozásaiban, valamint mindezek esetleges jogelődjeiben a Közös Növekedési Alapban részesedéssel rendelkező magánbefektető(k), azok vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, könyvvizsgálói, tulajdonosai, illetve a tulajdonosok vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai és könyvvizsgálói, valamint mindezen személyek közeli hozzátartozói közvetlen és/vagy közvetett részesedéssel rendelkeznek, illetve a befektetési döntést megelőző 2 (két) naptári éven belül közvetlen és/vagy közvetett részesedéssel rendelkeztek, ide nem értve azon vállalkozásokat, amelyekben a Pályázat során kiválasztásra kerülő Alapkezelő, vagy az Alapkezelő anyavállalatának ellenőrzése alatt álló másik alapkezelő által valamely államilag támogatott kockázati tőkeprogram keretében kezelt kockázati tőkealap részesedéssel rendelkezik.”

KIVÁSÁRLÁSI (EXIT) CÉL

Még egy izgalmas kitételt van benne. Nevezetesen, hogy saját tulajdonú cég kivásárlására nem lehet fordítani a befektetendő pénzt, de ezek szerint a befektetőtől „független” társaságra igen. (lásd C.2. pont utolsó bekezdése)

A többi az előző kiírásokból ismert. Sok sikert kívánunk a pályázóknak!

A pályázati kiírás itt olvasható: ITT

Megosztás